-

ข้อมูลพรรณไม้แบบแห้ง

# รูป ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จัดการ
1 มะกรูด Citrus hystrix DC. RUTACEAE เพิ่มเติม
2 เข็มป่า Pavetta indica L. RUBIACEAE เพิ่มเติม
3 เข็ม เข็มเศรษฐี เข็มแดง Ixora macrothyrsa (Teijsm. & Binn.) T.Moore RUBIACEAE เพิ่มเติม
4 ต้นรัง Pentacme siamensis (Miq.) Kurz DIPTEROCARPACEAE เพิ่มเติม
5 กอกดอน มะกอกเผือก โยนีปีศาจ มะกอกโคก Schrebera swietenides Roxb. OLEACEAE เพิ่มเติม
6 มะหวด สีหวด กำซำ Lepisanthes rubiginosus (Roxb.) Leenh. SAPINDACEAE เพิ่มเติม
7 ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ Alstonla scholaris (L.) R. Br. APOCYNACEAE เพิ่มเติม
8 อัญชัน Clitoria ternatea L. FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE เพิ่มเติม
9 ไมยราบต้น ไมยราบยักษ์ Mimosa pigra L. MIMOSACEAE เพิ่มเติม
10 เทียนหยด เทียนทอง ขาทอง ฟองสมุทร Duranta erecto L. VERBENACEAE เพิ่มเติม
11 แพงพวยน้ำ ผักปอดน้ำ Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE เพิ่มเติม
12 กุหลาบหนู Rosa chinensis Jacq. ROSACEAE เพิ่มเติม
13 กระจี้ กะกลิ้ง ตูมกาแดง แสลงใจ Strychnos nux-vomica Linn. STRYCHNACEAE เพิ่มเติม
14 บานไม่รู้โรยป่า Gomphrena celosioides Mart. Amaranthaceae เพิ่มเติม
15 กระเพรา Ocimum sanctum Linn. LABIATAE เพิ่มเติม
16 เล็บเหยี่ยว Zizyphus oenoplia (L.) Mill. Var oenoplia. RHAMNACEAE เพิ่มเติม
17 ชมพู่น้ำดอกไม้ Syzygium jambos (L.) Alsyoh MYRTACEAE เพิ่มเติม
18 เฮลิโคเนีย ก้ามกุ้ง ธรรมรักษา Heliconia psittacorum L.f. HELICONIACEAE เพิ่มเติม
19 บานบุรีเหลือง Allamanda cathartica L. Anacardiaceae เพิ่มเติม
20 กระบก มะลื่น หมักลื่น มะมื่น Irvingia malayana Oliv. ex. A.W.Benn. IRVINGIACEAE เพิ่มเติม
21 กระถินณรงค์ Acacia auriculiformis Cunn. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE เพิ่มเติม
22 อัญชันขาว Clitoria ternatea L. LEGUMINOSAE-PAPILIONONIDEAE เพิ่มเติม
23 ต้อยติ่งฝรั่ง Ruellia simplex C. Wright Acanthaceae เพิ่มเติม
24 ถั่วฝักยาว Vigna sesquipedalis Koern. FABACEAE (LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE) เพิ่มเติม
25 ประดู่บ้าน ประดูกิ่งอ่อน Pterocarpus indicus Willd. FABACEAE (LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE) เพิ่มเติม
26 พลับพลา Microcos tomentosa Smith. TILIACEAE เพิ่มเติม
27 ฟ้าทะลายโจร ซีปังกี Androgrophis paniculate (Burm.f.) Wall. ex Nees Acanthaceae เพิ่มเติม
28 ต้อยติ่ง, ต้อยติ่งน้ำ Ruellia tuberosa L. Acanthaceae เพิ่มเติม
29 หญ้าพันงู Achyranthes aspera L. Amaranthaceae เพิ่มเติม
30 บานไม่รู้โรย Comphrena globose L. Amaranthaceae เพิ่มเติม
31 มะม่วงเขียวเสวย Mangifera indiaca L.c.v. Anacardiaceae เพิ่มเติม
32 มะม่วงป่า Mangifera caloneura Kurz Anacardiaceae เพิ่มเติม
33 ลำดวน Melodorum fruticosum Lour. ANNONACEAE เพิ่มเติม
34 กะเม็ง กะเม็งตัวเมีย Eclipta prostrata (L.) L. Asteraceae (Compositae) เพิ่มเติม
35 แคแสด แคแดง Spathodea companulata P.Beauv. BIGNONIACEAE เพิ่มเติม
36 นุ่นน้ำ Pachira aquatica Linn. BOMBACACEAE เพิ่มเติม
37 ชงโค เสี้ยวดอกแดง Bauhinia purpurea Linn. CAESALPINIACAEA เพิ่มเติม
38 หูกระจง Terminalia ivorensis Chev. COMBRETACEAE เพิ่มเติม
39 สนแผง สนหางสิงห์ Platycladus orientalis (L.) Franco. CUPRESSACEAE เพิ่มเติม
40 ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb DIPTEROCARPACEAE เพิ่มเติม
41 ต้นเต็ง Shorea obtuse Wall ex Blume DIPTEROCARPACEAE เพิ่มเติม
42 แปรงล้างขวด หลิวดอก Callistemon lanceolatus DC. MYRTACEAE เพิ่มเติม
43 แดง ปราน ไปรน์ Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACAEA (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE) เพิ่มเติม
44 ประดู่ ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE (LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE) เพิ่มเติม
45 แค ดอกแคบ้าน แคแดง Sebania grandiflora (L.) Des. LEGUMINOSAE-PAPILIONONIDEAE เพิ่มเติม
46 พลองเหมือด Memecylon edule Roxb. MEMECYLACEAE เพิ่มเติม
47 ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE เพิ่มเติม
48 ชมพู่มะเหมี่ยว ชมพู่สาแหลก ชมพู่แดง Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE เพิ่มเติม
49 เฟื่องฟ้า ดอกต่างใบ ตรุษจีน Bougainvillea glabra Choisy. Nyctaginaceae เพิ่มเติม
50 ช้างน้าว Ochna integerrima (Lour) Merr. OCHONACEAE เพิ่มเติม
51 ชะพลู (ช้าพลู ผักอีเลิด) Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE เพิ่มเติม
52 กุหลาบเลื้อยดอกเล็ก Rosa hybrida L. ROSACEAE เพิ่มเติม
ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ