-

ข้อมูลพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์

# รูป ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ กลุ่ม จัดการ
1 สนฉัตร Araucaria cookii R.Br. (Salisb.) Franco ARUCARIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
2 เตยด่าง Pandanus sanderi Sander ex M.T. Mast. PANDANACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
3 เชอรี่ไทย Malpighia glabra L. MALPIGHIACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
4 หมากผู้หมากเมีย Cordyline fruticose (L.) A.Chev. ASPARAGACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
5 อโกลนีมาแดง (อัญมณีแดง) Aglaonema ssp. ARACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
6 อะโวคาโด Persea americana Mill. LAURACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
7 ยี่โถ Nerium oleander L. APOCYNACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
8 มะนาว Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle RUTACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
9 มะกรูด Citrus hystrix DC. RUTACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
10 ข่า Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
11 ตะคร้อ Schleichera oleosa (Lour.) Merr. SAPINDACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
12 หว้า Syzygium cumini L. Skeels. MYRTACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
13 ตะไคร้ Cymbopogon citratus Stapf. POACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
14 ลิ้นฟ้า (เพกา) Oroxylum indicum (L.) Kurz BIGNONIACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
15 อัญชัน Clitoria ternatea L. FABACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
16 ยูคาลิปตัส Eucalytus camaldulensis Dehnh. MYRTACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
17 ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. MENISPERMACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
18 รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
19 ชะพูล (ช้าพลู) Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
20 ขมิ้นชัน Curcuma longa L. ZINGIBERACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
21 มะค่าแต้ Sindora siamensis Miq. FABACEAE (หรือ LEGUMMINOSAE) ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
22 เตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb. PANDANACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
23 ว่านหางจระเข้ Aloe vera (L.) Burm.f. ASPHODELACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
24 ต้นนุ่น (ง้าว งิ้วน้อย งิ้วสร้อย งิ้วสาย) Ceiba pentandra L. Gaertn. Malvaceae (BOMBACACEAE) ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
25 ฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees ACANTHACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
26 ทองพันชั่ง Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. ACANTHACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
27 มะหาด Artocarpus lacucha Roxb. MORACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
28 มะพร้าวน้ำหอม Cocos nucifera L. ARECACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
29 น้อยหน่า Annona squamosa L. ANNONACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
30 ตะโก Diospyros rhodocalyx Kurz. EBENACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
31 สะระแหน่ Mentha × cordifolia Opiz ex Fresen. LABIATAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
32 มะเขือเปราะ Solanum virginianum L. SOLANACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
33 ประดู่ Pterocarpus indicus Willd. PAPILIONOIDEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
34 ข่อย Streblus asper Lour. MORACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
35 หูเสือ Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. LAMIACEAE (LABIATAE) พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
36 โหระพา Ocimum basilicum L. LABIATAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
37 ผักแพว Polygonum odoratum Lour. POLYGONACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
38 แมงลัก Ocimum basilicum L.f. var. citratum Back. APIACEAE (LABIATAE) พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
39 ผักหวานป่า Melientha suavis Pierre. OPILIACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
40 สะเดา Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
41 ธัมมังหรือแมงดา Litsea petiolata L. Hook.F. LAURACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
42 มะยม Phyllanthus acidus L. Skeels. PHYLLANTHACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
43 แคบ้าน Sesbania grandiflora L. Desv. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
44 พญาไร้ใบ Euphorbia tirucalli L. EUPHORBIACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
45 โทงเทง Physalis angulata var. angulata SOLANACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
46 โสมไทย Talinum paniculatum Gaertn PORTULACACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
47 สลัดน้ำ Nasturtium officinale W.T. Aiton. BRASSICACEAE (Cruciferae) พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
48 ชะอม Acacia pennata (L.) Willd. FABACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
49 ยอ Morinda citrifolia L. RUBIACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
50 กระชาย Boesenbergia rotunda L. Mansf. ZINGIBERACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
51 มะกอกโคก Schrebera swietenioides Roxb. OLEACEAE ไม้ดั้งเดิม ไม้สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์และไม้ประจำมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
52 พิลังกาสา Ardisia polycephala Wall. ex A.DC. PRIMULACEAE (MYRSINACEAE) พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
53 เสม็ดแดง (เม็ก) Syzygium gratum (Wight) S.N.Mitra var. gratum MYRTACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
54 มะเกลือ Diospyros mollis Griff. EBENACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
55 หมากกะสัง (มะสัง กะสัง) Citrus lucida (Scheff.) Mabb. RUTACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
56 ฝรั่ง Psidium guajava L. MYRTACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
57 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
58 เฟิร์นข้าหลวง Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
59 มะขาม Tamarindus indica L. FABACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
60 ละมุด Manilkara zapota (L.) P. Royen. SAPOTACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
61 มะไฟ Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
62 ชมพู่มะเหมี่ยว Eugenia malaccensis L. MYRTACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
63 มะม่วงหาวมะนาวโห่ Carissa carandas L. APOCYNACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
64 อินทผาลัม Phoenix dactylifera L. ARECACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
65 พุทรา Ziziphus mauritiana Lam. RHAMNACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
66 ชมพู่ Eugenia javanica Lam. MARTACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
67 สุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ) Cochlospermum religiosum Alston. BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) ไม้ดั้งเดิม ไม้สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์และไม้ประจำมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
68 ราชพฤกษ์ (คูณ) Cassia fistula L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ดั้งเดิม ไม้สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์และไม้ประจำมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
69 พุดน้ำบุษย์ Gardenia carinata Wallich. RUBIACEAE ไม้ดั้งเดิม ไม้สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์และไม้ประจำมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
70 บัวหลวงชมพู Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
71 ปรงญี่ปุ่น Cycas revoluta Thunb. CYCADACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
72 เคราฤษี Tillandsia usneoides L. BROMELIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
73 เล็บมือนาง Combretum indicum (L.) DeFilipps. COMBRETACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
74 สับปะรดสี Neoregelia carolinae (Beer) L. B. Smith BROMELIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
75 ต้นปีบ (กาสะลอง) Millingtonia hortensis L.f. BIGNONIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
76 หูกระจงหรือแผ่บารมี Terminalia ivorensis Chev. COMBERTACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
77 ช้อนเงิน ช้อนทอง (ไทรช้อนทอง) Ficus annulata. MORACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
78 กล้วยไม้ Dendrobium sp. ORCHIDACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
79 เฟิร์นใบมะขาม (กูดสร้อย) Nephrolepis cordifolia (L.) Prresl. OLEANDRACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
80 ดาหลา (กาหลา หน่อกะลา) Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith. ZINGIBERACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
81 บัวดิน หรือ ว่านขุนแผนสะกดทัพ Zephyranthes rosea Lindl. AMARYLLIDACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
82 บอนสี Caladium bicolor (Aiton) Vent. ARACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
83 เทียนทอง Duranta erecta L. VERBENACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
84 แพรเซี่ยงไฮ้ (คุณนายตื่นสาย) Portulaca grandiflora L. PORTULACACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
85 ทองอุไร Tecoma stans (L) Kunth. BIGNONIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
86 ดาวเรือง Tagetes erecta L. COMPOSITAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
87 จันผา Dracaena cocbinchinensis (Lour.) S.C. Chen. ASPARAGACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
88 แคแสด Spathodea campanulata P. Beauv. BIGNONIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
89 หูกระจงแดง Terminalia bentzol (L). L.F. COMBERTACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
90 ชายผ้าสีดา Platycerium holttumiide Jonch.& Hennipman. POLYPODIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
91 คล้านางพญาคล้าทอง (คล้าทอง ราชินีคล้าทอง) Ctenanthe oppenheimiana (E. Morren) K. Schum. MARANTHACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
92 แคนา Dolichandrone serrulata (DC.) Seem. BIGNONIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
93 ไทรเกาหลี Ficus annulata Blume. MORACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
94 พุดพิชญา Wrightia antidysenterica R.Br. APOCYNACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
95 พิกุลทอง Mimusops elengi L. SAPOTACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
96 มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
97 มะม่วงน้ำดอกไม้ Mangifera indica L. ANACARDIACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
98 มะยงชิด Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn. ANACARDIACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
99 สนหอม หรือ หลิวหอมแอฟริกา Juniperus sp. CUPRESSACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
100 หน้าวัว Anthurium andraeanum ARACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
101 หลิวไต้หวัน Cuphea hyssopifolia Humb., Bonpl. & Kunth. LYTHRACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
102 กกราชินี Cyperus involucratus Rottb CYPERACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
103 บัวอเมซอน Sagittaria lancifolia L. ALISMATACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
104 ว่านพัดโบกน้ำ Homalomena expedita A.Hay &Hersc. ARACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
105 เสลดพังพอนตัวเมีย Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau. PIPERACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
106 โกสนเจ้าสัว Codiaeum variegatum L. Rumph. ex A.Juss. EUPHORBIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
107 เสลดพังพอนตัวผู้ Barleria lupulina Lindl. ACANTHACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
108 ชวนชม Adenium obesum (Fosk.) Roem. & Schult. APOCYNACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
109 หมากเขียว Ptychosperma macarthurii Nichols. ARECACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
110 พริกไทย Piper nigrum L. PIPERACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
111 พริกขี้หนู Capsicum annuum L. SOLANACAEAC พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
112 ต้นรวงผึ้ง Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm. MALVACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
113 แพงพวย Catharanthus roseus L. G.Don. APOCYNACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
114 ไอริสบลู Neomarica gracilis. IRIDACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
115 พุดศุภโชค Gardenia jasminoides J.Ellis. RUBIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
116 พยับหมอก Plumbago auriculata Lam. PLUMBAGINACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
117 เอื้องหมายนา Costus speciosus (Koen.) Sm. COSTACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
118 กะเพรา Ocimum sanctum L. LAMIACEAE (LABIATAE) พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
119 เฟื่องฟ้า (ดอกต่างใบ ดอกตรุษจีน) Bougainvilleo glabra Chais. NYCTAGINACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
120 บานชื่น Zinnia elegans Jacq. COMPOSITAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
121 หัวใจสีม่วง (หัวใจราหู) Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt. COMMELINACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
122 ใบบัวบก Centella asiatica Urban. UMBELLIFERAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
123 พลูด่างยักษ์ Epipremnum aureus Engl. ARACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
124 ต้นเดฟ Dischidia nummularia Variegata. ASCLEPIADACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
125 พวงคราม Petrea volubilis L. VERBENACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
126 ลีลาวดี APOCYNACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
127 มะลิ Jasminum Sambac L. Aiton. OLEACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
128 ต้อยติ่งฝรั่ง Ruellia tuberosa L. ACANTHACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
129 ว่านสี่ทิศสีชมพู (ว่านรางเงิน) Hippeastrum johnsonii Bury. AMARYLLIDACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
130 กวักมรกต Zamioculcas zamifolia (Lodd.) Engl. ARACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
131 ชมนาด Vallaris glabra L. Kuntze. APOCYNACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
132 ทุเรียน Durio zibethinus Murray. MALVACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
133 มหาหงส์ (สะเลเต) Hedychium coronarium J.Koenig. ZINGIBERACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
134 ลำดวน Melodorum fruticosum Lour. ANNONACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
135 ใบเงิน Graptophyllum pictum L. Griff. ACANTHACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
136 มะกอกฝรั่ง Spondias dulcis Parkinson. ANACARDIACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
137 ใบนาค Pseuderanthemum atropurpureum L.H. ACANTHACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
138 ปักษาสวรรค์ (เบิร์ดออฟพาราไดส์) Strelitzia reginae Ait. STRELITZIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
139 ว่านกาบหอย Tradescantia spathacea Stearn. COMMELINACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
140 เทียนบ้าน Impatiens balsamina L. BALSAMINACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
141 มะเฟือง Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
142 กล้วยน้ำว้า Musa sapientum L. MUSACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
143 คอร์เดียแสด Cordia sebestena L. BORAGINACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
144 ผกากรอง Lantana camara L. VERBENACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
145 ยูคาลิปตัสใบกลม Eucalyptus Polyanthemos Schauer. MYRTACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
146 จามจุรี (ก้ามปู หรือ ฉำฉา) Samanea saman (Jacq.) Merr. MIMOSOIDEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
147 อินทนิล Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
148 ต้นโมก Wrightia religiosa Benth. APOCYNACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
149 มะละกอ Carica papaya L. CARICACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
150 หม่อน Morus alba L. MORACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
151 ดอนญ่าออโรร่า Mussaenda philippica var . Aurora Salit. RUBIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
152 จำปี Michelia alba DC. Michelia longifolia Bl. MAGNOLIACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
153 บัวผัน Nymphaea nouchali Burm.f. NYMPHACACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
154 ใบทอง Graptophyllum pictum L. Griff. ACANTHACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
155 อินจัน (จันอิน จัน จันโอ จันขาว จันลูกหอม ) Diospyros decandra Lour. EBENACEAE ไม้เศรษฐกิจและไม้ผล เพิ่มเติม
156 เซดัม Sedum nussbaumerianum CRASSULACEAE ไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มเติม
157 ขิงแดง Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. ZINGIBERACEAE พืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพิ่มเติม
158 ต้นแปะ Vitex scabra Wall.ex. Schauer. LABIATAE ไม้ดั้งเดิม ไม้สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์และไม้ประจำมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ