-

ติดต่อเรา


ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31000

โทรศัพท์ : 044-611-221 ต่อ 6001

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-5104-7767

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ