-
ชื่อ : หูกระจงแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia bentzol (L.) L.F.

ชื่อวงศ์ : COMBERTACEAE

ลักษณะ : เป็นไม้ยืนต้นสูง 5-10 เมตร ลำต้นตรง สีแดงอมม่วงปนสีเขียวคล้ำเล็กน้อย แตกกิ่งก้านเป็นชั้น ๆ ใบเป็นใบประกอบ เรียงวงรอบ ใบย่อย 8–12 ใบ รูปรีแคบหรือรูปแถบยาว ปลายแหลม โคนเป็นกาบ ขอบเรียบ ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวเกลี้ยง เป็นมัน ใบแผ่นสีแดงอมม่วงปนสีเขียวคล้ำเล็กน้อย เส้นกลางใบสีแดงเข้ม ก้านใบยาว ดอกออกเป็นช่อแบบเชิงลดที่ซอกใบปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมากสีขาวนวลหรือขาวอมเหลือง

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ