-
ชื่อ : ละมุด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manilkara zapota

ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE

ลักษณะ : เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นพุ่มทึบ กิ่งก้าน สีน้ำตาล แตกออกรอบลำต้นเป็นชั้น ๆ ใบเดี่ยว ท้องใบมีสีน้ำตาลอมเขียว มักออกเป็นกระจุก ตามปลายกิ่ง ดอกเดี่ยว ออกตามง่ามกิ่ง มีเหลืองนวล ผลรูปไข่หรือรูปปลายข้างหนึ่งแหลมเล็กน้อย มีสีน้ำตาล ผลยังไม่สุกมียางสีขาว รสฝาด แข็ง เมื่อสุกจะนิ่ม หวาน มีเมล็ดรูปยาว รี ผิวสีดำ ฝังอยู่ในเนื้อ ผลละ 2–6 เมล็ด

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ