-
ชื่อ : หูกระจงเขียวหรือแผ่บารมี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia ivorensis

ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE

ลักษณะ : เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูง 15–20 เมตร มีทรงพุ่ม เปลือกต้นสีน้ำตาล มีรอยแตก เป็นร่อง ตามแนวยาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับถี่ที่ปลายกิ่ง รูปไข่กลับ ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบแคบ เว้า ขอบใบเรียบ ใบอ่อนสีน้ำตาลอมเขียว ดอกออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดที่ซอกใบใกล้ปลาย สีขาว กิ่ง ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียวรูปไข่และแบนเล็กน้อย สีเขียว เมื่อสุกมีสีเหลืองอมเขียวมีเนื้อ

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ