-
ชื่อ : คะน้าเม็กซิโก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cnidoscolus chayamansa McVaugh.

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะ : เป็นไม้พุ่ม อายุหลายปี ลำต้นมีลักษณะอวบน้ำ มีความสูงของลำต้นประมาณ 2-6 เมตร เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลมีน้ำยางสีขาวอยู่ภายใน ลักษณะของใบคล้ายกับใบเมเปิ้ล ขอบใบแยกออกเป็น 3-4 แฉก ดอกมีสีขาว ออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง ในแต่ละช่อประกอบไปด้วยดอกย่อยจำนวนมาก

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ