-
ชื่อ : ปรงญี่ปุ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cycas revoluta Thunb.

ชื่อวงศ์ : CYCADACEAE

ลักษณะ : เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม พืชทนแดด เลี้ยงง่าย โตช้า ต้นสูง 2.4 เมตร ลำต้นตรง ส่วนมากไม่แตกกิ่งก้าน มีรากสะสมอาหาร ใบโค้งเป็นทางยาวแบบขนนก ยาว 80–160 เซนติเมตร มีใบย่อยออกจากสองข้างเป็นจำนวนมาก และโค้งลง ใบย่อยแคบแข็ง ปลายแหลม สีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบม้วนเข้าหากลางใบ ดอก แยกเพศคนละต้น จึงมีต้นตัวผู้ ตัวเมีย ไม่มีการติดผล

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ