-
ชื่อ : โสมไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : alinum paniculatum Gaertn.

ชื่อวงศ์ : PORTULACACEAE

ลักษณะ : เป็นพืชล้มลุก ต้นสูงได้ถึง 1 เมตร มีเหง้าใต้ดินเมื่อรากโตเต็มที่จะมีรูปร่างเหมือนโสมจีน ต้นเป็นเหลี่ยม ลำต้นฉ่ำน้ำ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ใบรูปไข่กลับปลายโตแหลม ยาว 6-13 เซนติเมตร โคนสอบแหลม ปลายใบมนหรือแหลมสั้น ขอบใบเรียบ แผ่อยู่เหนือดิน ใบมีสีเขียวเรียบเป็นมัน เนื้อใบหนา ก้านใบชูตั้ง ดอกมีขนาดเล็ก เป็นช่อที่ส่วนยอดหรือปลายกิ่ง ดอกสีชมพู

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ