-
ชื่อ : เสลดพังพอนตัวเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria lupulina

ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE

ลักษณะ : เป็นไม้พุ่มแกมเถา มักเลื้อยพาดไปตามต้นไม้อื่น ๆ มีความสูง 1–3 เมตร ลำต้นมีลักษณะเกลี้ยง ต้นอ่อนเป็นสีเขียว ลำต้นมีลักษณะกลม ผิวเรียบเป็นปล้องสีเขียว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ กว้าง 2 -3 เซนติเมตร 7–9 เซนติเมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำหรือแยกเหง้า ทั้งต้นและใบใช้กินเพื่อถอนพิษไข้ ดับพิษร้อน

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ