-
ชื่อ : ต้อยติ่งฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ruellia tuberosa L.

ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE

ลักษณะ : เป็นไม้ล้มลุก ต้นสูง 20 - 30 เซนติเมตร ลำต้นสีเขียวเข้มปนม่วง มีขนอ่อนๆ ขึ้นปกคลุมอยู่เล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อๆละ 2-3 ดอก หรือบางทีออกเป็นดอกเดี่ยว ๆ ตามซอกในบริเวณส่วนยอดของต้น ขนาดดอก 3 - 4 เซนติเมตร รูปกรวย กลีบดอกหยักย่น มีทั้งสีม่วง สีชมพู และ สีขาว ปลายดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ ผลเป็นฝักทรงกระบอกยาว 2 - 3 เซนติเมตร

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ