-
ชื่อ : หว้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium cumini L. Skeets.

ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE

ลักษณะ : เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 10-25 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม ออกตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 5 - 9 เซนติเมตร ยาว 2 - 15 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบหรือปลายยอด มีสีขาว ฐานรองดอกรูปกรวย มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ มีเกสรตัวผู้จำนวนมาก ผลเป็นรูปรี มักออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราค

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ