-
ชื่อ : กกราชินี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus involucratus Rottb.

ชื่อวงศ์ : CYPERACEAE

ลักษณะ : เป็นไม้ริมน้ำ สูงได้ 100-150 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง ไม่มีกิ่งก้าน ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าแข็ง ลำต้นเหนือดินสร้างช่อดอก แตกเป็นกอ รูปสามเหลี่ยมภายในต้น ใบเป็นใบเดี่ยว ลดรูปเป็นเกล็ด หรือแผ่นสีน้ำตาล เรียงตัวเป็นกระจุกลามระนาบรอบโคนต้น ดอกออกเป็นช่อแบบช่อซี่ร่มย่อยที่ปลายกิ่ง สีเหลือง อมน้ำตาล ผลแห้ง รูปรีสีน้ำตาล ผลแห้ง รูปรี สีน้ำตาลเปลือกแข็ง มีเมล็ดเดียว

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ