-
ชื่อ : โกสนเจ้าสัว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะ : เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่มค่อนข้างแน่น ใบเป็นใบเดี่ยว ใบอ่อนสีเหลืองปนเขียวอ่อน เรียงเวียนสลับค่อนข้างถี่ รูปแถบยาว ปลายแหลม มีรยางค์คล้ายเส้นด้าย ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกช่อดอกแบบช่อกระจะ ตามซอกใบและปลายกิ่งสีขาว ช่อดอกเพศผู้โค้งลง ก้านช่อค่อนข้างยาว มี 30–60 ดอก ผลค่อนข้างกลม มี 2-3 พู เมื่อแก่ผลแตกได้ เมล็ดสีน้ำตาล มี 2–3 เมล็ด

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ