-
ชื่อ : ตะไคร้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon citratus

ชื่อวงศ์ : LCACEAE

ลักษณะ : เป็นพืชล้มลุก ต้นสูง 4-6 ฟุต ใบยาวเรียว ขนาดกว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 70-100 เซนติเมตร ปลายใบมีขนหนาม ลำต้นรวมกันเป็นกอ มีกลิ่นหอม ดอกออกเป็นช่อกระจายยาว สีน้ำตาลแดง แทงออกมากลางต้น มีดอกเล็กฝอยเป็นจำนวนมาก ออกดอกยาก ผลเป็นผลแห้ง ตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ส่วนต้นและหัวไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ