-
ชื่อ : สับปะรดสี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aechmea fasciata

ชื่อวงศ์ : BROMELIACEAE

ลักษณะ : เป็นไม้ประดับลำต้นแข็ง สูงตั้งแต่ 2 นิ้ว จนถึง 9 นิ้ว มีทั้งต้นตั้งตรงและเลื้อย มีใบเป็นกลีบแข็งๆ แผ่ออกไปรอบ ๆ ข้าง ใบมีหลายลักษณะตั้งแต่ใบกว้างจนถึงใบคล้ายใบหญ้า บนใบมีลวดลายและสีสันที่สวยงามแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิด บางชนิดขอบใบเรียบ บางชนิดขอบใบเป็นหยักหรือเป็นหนาม พันธุ์ดอก กลีบดอก 2 กลีบ มีช่อดอกยาวสูง สีดอก ฉูดฉาดคงอยู่นานหลายสัปดาห์ สับปะรดสีจะงอกต้นเล็ก ๆ ออกมารอบ ๆ ต้นสามารถดัดแยกไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ