-
ชื่อ : พลูด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Epipremnum aureum Engl.

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ลักษณะ : เป็นไม้เลื้อยอิงอาศัย มีลำต้นกลม ต้นแก่มีสีเขียวออกน้ำตาล ลำต้นส่วนอ่อนมีสีเขียว ลำต้นเป็นข้อๆ สำหรับแตกใบและราก ใบเป็นใบเดี่ยว แทงออกบริเวณข้อ 2 ใบ อยู่ตรงข้ามกัน ปลายใบแหลม มีรูปทรงคล้ายหัวใจ แผ่นใบและขอบใบเรียบเป็นมัน ใบมีความหนาและอวบน้ำ มีสีเดียวหรือหลายสีแกมกัน ดอกออกเป็นช่อ ร่วงง่ายเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบรองดอกหลายสี อาทิ สีเหลือง สีเขียว

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ