-
ชื่อ : สุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cochlospermum religiosum (L.) Alston.

ชื่อวงศ์ : BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE)

ลักษณะ : เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5 -10 เมตร เปลือกต้นมีสีน้ำตาลเทา ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียวอ่อน ออกเวียนสลับ รูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม โคนเว้า ขอบเป็นคลื่น ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งทยอยบาน สีเหลือง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 เซนติเมตร มีทั้งชนิดดอกซ้อนและไม่ซ้อน ออกดอก ธันวาคม- กุมภาพันธ์ ก่อนออกดอกทิ้งใบ ผลเป็นรูปไข่กลับ กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 5 -7 เซนติเมตร แตกออกเป็น 3 -5 ซีก เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ำตาล มีปุยคล้ายปุยฝ้ายหุ้ม ขยายพันธุ์โดยเมล็ดและปักชำ

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ