-
ชื่อ : พริก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capsicum spp.

ชื่อวงศ์ : SOLANACAEAC

ลักษณะ : เป็นได้ทั้งพืชล้มลุก ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นขนาดเล็ก รากของพริกมีรากแก้ว หากินได้ลึกมาก ต้นพริกที่โตเต็มที่รากฝอยจะแออกไปหากินด้านข้างในรัศมีเกินกว่า 1 เมตร และหยั่งลึกลงไปในดินเกินกว่า 1.20 เมตร ลำต้นพริกตั้งตรง สูง 1-2.5 ฟุต กิ่งจะเจริญจากลำต้นเพียง 1 กิ่ง แล้วแตกออกเป็น 2 กิ่ง และเพิ่มเป็น 4 กิ่ง 8 กิ่ง 16 กิ่ง ไปเรื่อยๆ ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีแดง ผลในมีเมล็ดพริก มีรูปร่างกลมแบน มีสีเหลืองไป จนถึงสีน้ำตาล ผิวเรียบ เมล็ดต่อผลพริก 1 ผล มีจำนวนมาก จำนวนจะไม่แน่นอน

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ