-
ชื่อ : หูเสือ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.

ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE

ลักษณะ : เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีอายุได้ 2-3 ปี ลำต้นสูง 0.3-1 เมตร ลำต้นมีลักษณะอวบน้ำ หักได้ง่าย กิ่งและลำต้นค่อนข้างกลม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปไข่กว้างค่อนข้างกลม ออกดอกเป็นช่อ ยาว 10-20 เซนติเมตร โดยจะออกตามปลายกิ่งหรือยอด สีม่วงขาว ผลมีขนาดเล็ก กลม เปลือกผลแข็ง

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ