-
ชื่อ : ว่านหางจระเข้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe vera (L.) Burm.f.

ชื่อวงศ์ : ASPHODELACEAE

ลักษณะ : เป็นพืชอวบน้ำ ลำต้นสั้นหรือไม่มีลำต้นสูง 10-100 เซนติเมตร กระจายพันธุ์โดยตะเกียง ใบหนาอ้วนมีสีเขียวถึงเทา เขียว บางสายพันธุ์มีจุดสีขาวบนและล่างของโคนใบ ขอบใบเป็นหยัก และมีฟันเล็ก ๆ สีขาว ออกดอกในฤดูร้อน ดอกเป็นแบบช่อเชิงลด สูงได้ถึง 90 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกห้อย วงกลีบดอกสีเหลืองรูปหลอด ยาว 2-3 เซนติเมตร

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ