-
ชื่อ : ผักแพว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polygonum odoratum Lour.

ชื่อวงศ์ : POLYGONACEAE

ลักษณะ : เป็นพืชล้มลุก ลำต้นสูง 30-35 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง มีข้อเป็นระยะ ๆ ตามข้อมักมีรากงอกออกมา ซึ่งลำต้นสามารถเลื้อยไปตามพื้นดินได้ ใบผักแพวเป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม กลิ่นฉุน ออกสลับกัน เป็นรูปหอกหรือรูป ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ก้านใบสั้นมีหู ใบอยู่บริเวณเหนือข้อของลำต้น ผักแพวออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกมีดอกย่อยขนาดเล็กสีขาวนวลหรือชมพูอมม่วง

สรรพคุณ : -

ฐานข้อมูลทรัพย์กรชีวภาพ